ĐIỀU KHOẢN CHÍNH SÁCH

Cùng với việc tải và sử dụng ứng dụng SmartShip, Khách hàng đã hiểu và đồng ý sẽ thực hiện đúng các quy định về bản quyền cũng như các quy định về quyền sở hữu tài sản/sở hữu trí tuệ của SmartShip.
I.   CHÍNH SÁCH VỀ BẢN QUYỀN

Chính Sách Bản Quyền của SmartShip được thiết lập đi kèm với Điều Khoản Sử Dụng này. Khách Hàng cam kết sẽ không vi phạm việc sử dụng, sao chép hay phân phối bất kỳ nội dung, thông tin nào có liên quan đến hoặc được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Về Bản Quyền của SmartShip.
1. Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng tất cả các tài liệu, thông tin và nội dung bao gồm logo, thương hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng, văn bản, hình ảnh, phần mềm, sản phẩm, dữ liệu, dịch vụ, giao diện Website và các tài sản sở hữu trí tuệ khác được SmartShip công bố trên Website, Ứng Dụng cũng như các Điều Khoản Sử Dụng (gọi chung là (“ Thông Tin ”) là các tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của SmartShip và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. SmartShip giữ quyền cấp phép truy cập thông tin của Cổng thông tin theo Điều khoản này.
2. Khách Hàng không được phép sử dụng, sao chép Thông Tin hoặc tạo ra các bản phát sinh của Thông Tin lên bất kỳ một phương tiện, trang web hay bất kỳ một tiện ích nào khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của SmartShip.

II.   THÔNG BÁO KHI VI PHẠM BẢN QUYỀN

Trong trường hợp có việc vi phạm bản quyền xảy ra, SmartShip có quyền (không phải nghĩa vụ) thực hiện một trong các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình:
  1. Gửi thông báo bằng văn bản/email cho Khách Hàng, thông tin Khách Hàng đã và đang vi phạm bản quyền về việc sử dụng, sao chép hay phân phối các Thông Tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ của SmartShip . Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của SmartShip bằng bất cứ hành động hay phương pháp nào, Khách Hàng phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm bản quyền này.
  2. Khởi kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Khách Hàng phải thanh toán toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc khởi kiện, bao gồm nhưng không giới hạn án phí, bồi thường toàn bộ thiệt hại.
    Trong quá trình sử dụng ứng dụng,chúng tôi sẽ sử dụng quyền thay mặt bạn để đăng lên facebook

III.  ỦY QUYỀN THAM GIA NHÓM, BÌNH LUẬN VÀ ĐĂNG BÀI TRÊN FACEBOOK

Trong quá trình sử dụng ứng dụng SmartShip, chúng tôi sẽ sử dụng quyền thay mặt để đăng đơn hàng hoặc bình luận lên các nhóm, bài viết trên Facebook. Hoặc thay mặt bạn tham gia vào các nhóm Facebook của SmartShip tạo ra.
Việc chấp nhận quyền này sẽ giúp cho việc bình luận, tương tác với Facebook một cách nhanh chóng và tiên lợi. Đây cũng là cách SmartShip giúp bạn tìm được Shipper và tìm được đơn hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất.
Tuy nhiên, để việc này diễn ra một cách thuận lợi hơn (được hiểu là khi bạn sử dụng những chức năng bình luận, nhận đơn hàng, hay đăng đồng thời  đăng đơn hàng lên nhóm Facebook trên ứng dụng của SmartShip, mà lại giống như bạn đang sử dụng các tính năng tương tự trên ứng dụng Facebook) thì chúng tôi cần bạn đồng ý việc chấp nhận quyền thay mặt đăng lên Facebook. Mỗi lần đăng nhập hệ thống hoặc yêu cầu kết nối tài khoản SmartShip của bạn tới tài khoản Facebook, chúng tôi cần bạn xác nhận và cấp quyền này.
Cam kết:
  1. Chỉ đăng tin, bình luận cho mọi người khi người dùng biết và có các quyền kiểm soát thích hợp.
  2. Không tự động đăng tin mà người đó không biết hoặc không có quyền kiểm soát.
  3. Không cung cấp chia sẻ các quyền cũng như thông tin Facebook cho bên thứ ba.

IV.   ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Các điều khoản và điều kiện này (“ Điều Khoản Sử Dụng ”) được áp dụng cho việc Khách Hàng truy cập và sử dụng dịch vụ của hệ thống của SmartShip như : apps iOS, apps Android, web… và các nền tảng khác trong tương lai), cũng như tất cả các thông tin, chính sách được cung cấp cho Khách Hàng trên Ứng Dụng của SmartShip.
1. Dịch vụ trên Ứng Dụng của SmartShip
SmartShip cung cấp thông tin và phương tiện do bên thứ ba cung cấp (“ Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ ”) để thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội thành, liên tỉnh, vận chuyển hóa đơn, chứng từ… (“Dịch Vụ”) được Khách Hàng yêu cầu thông qua Ứng Dụng của SmartShip trên điện thoại di động có kết nối internet đã được Khách Hàng tải về và cài đặt sử dụng.
2. Điều kiện tham gia giao dịch
2.1. Khách Hàng khi tham gia giao dịch phải đáp ứng các điều kiện sau (i) đã đủ 18 tuổi trở lên, (ii) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Khách Hàng không được phép tham gia giao dịch trong trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên, trừ trường hợp có trường giám hộ trực tiếp của Khách Hàng đồng ý và tham gia.
2.2. Để có thể tạo yêu cầu trên Ứng Dụng, Khách Hàng cần đăng ký tài khoản và tải phần mềm Ứng Dụng trên Website của SmartShip bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại di động . Sau khi hoàn tất việc cung cấp thông tin, SmartShip sẽ cung cấp cho Khách Hàng một tài khoản cá nhân để Khách Hàng có thể truy cập và quản lý quá trình giao dịch của mình (“Tài Khoản”).
2.3. Khách Hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin mà mình kê khai để tạo tài khoản trên Ứng Dụng của SmartShip. Trong mọi trường hợp, SmartShip có quyền xác minh thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp nhưng không có nghĩa là SmartShip có thể đảm bảo thông tin mà Khách Hàng đã khai là chính xác. SmartShip sẽ không giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng trong trường hợp Khách Hàng khai không đúng các thông tin mà Ứng Dụng của SmartShip yêu cầu khi đăng ký.
3. Hợp Đồng Dịch Vụ giữa Các Bên
3.1. Hợp đồng Dịch Vụ giữa SmartShip và Khách Hàng được thiết lập khi Khách Hàng tạo Tài Khoản trên Ứng Dụng của SmartShip theo bước trên.
3.2. Hợp đồng Dịch Vụ giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ được khởi tạo thông qua việc Khách Hàng tạo yêu cầu cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng của SmartShip (“ Yêu Cầu ”) và được xem là đã ký kết ngay khi Khách Hàng nhận được phản hồi chấp nhận từ Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.
4. Cách sử dụng Dịch Vụ và Ứng Dụng
4.1. Ứng Dụng cho phép Khách Hàng tìm kiếm, chọn lựa và yêu cầu Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện Dịch Vụ bằng cách khởi tạo Yêu Cầu trên Ứng Dụng. Để Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ nhận biết được vị trí của Khách Hàng, điện thoại di động của Khách Hàng cần có internet và đã cài đặt bộ thu GPS (định vị vị trí hiện tại của Khách Hàng) được cài đặt trên Ứng Dụng. Quy trình về giao dịch như sau:
-  Trước khi tạo Yêu Cầu, Khách Hàng đăng nhập vào Ứng Dụng theo thông tin/tài khoản mà SmartShip đã cung cấp khi Khách Hàng đăng ký sử dụng Ứng Dụng;
-  Khách Hàng tạo yêu cầu bằng cách bổ sung và nhập đầy đủ các thông tin liên quan. Sau khi tạo Yêu Cầu thành công, Bộ thu GPS của Ứng Dụng sẽ phát hiện vị trí của Khách Hàng và gửi Yêu Cầu của Khách Hàng cho các Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ phù hợp trong phạm vi tỉnh thành đó;
-  Khi nhận được thông tin Khách Hàng, Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ sẽ quyết định chấp nhận hay từ chối từng Yêu Cầu của Khách Hàng. Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ được toàn quyền quyết định trong việc có sử dụng Ứng Dụng để nhận các đầu mối được tạo ra qua Ứng Dụng hay không. Nếu Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ chấp nhận yêu cầu, Ứng Dụng sẽ thông báo cho Khách Hàng và cung cấp thông tin về Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ .Ứng Dụng còn cho phép Khách Hàng kiểm tra tiến trình thực hiện Dịch Vụ của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.
4.2. Để tránh hiểu lầm, Bản thân SmartShip không cung cấp Dịch Vụ và SmartShip không phải là đơn vị cung cấp Dịch Vụ. Việc cung cấp Dịch Vụ là tùy vào Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, có thể yêu cầu việc này bằng cách sử dụng Ứng Dụng. SmartShip chỉ đóng vai trò trung gian giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ. Do đó, Việc cung cấp Dịch Vụ của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng tùy thuộc vào thỏa thuận được thiết lập giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ. SmartShip không phải là một bên tham gia vào thỏa thuận đó.
5. Thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch

Trong trường hợp sau khi đã tạo Yêu Cầu và đã có shipper chấp nhận, Khách Hàng muốn thay đổi hoặc hủy bỏ Yêu Cầu, Khách Hàng có thể vào hủy Yêu Cầu hoặc vui lòng liên hệ Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng (“CSKH”) để được hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện.

Trong trường hợp Khách Hàng hủy bỏ Yêu Cầu sau khi đã chấp thuận Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ thì Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ vẫn sẽ được quyền đưa ra những đánh giá và comment trên hệ thống. Đây vẫn được tính là các đánh giá/comment hợp lệ.

Trong trường hợp Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ hủy bỏ Yêu Cầu sau khi đã chấp thuận vận chuyển/xử lý Yêu Cầu của Khách Hàng, Khách Hàng vẫn sẽ được quyền đưa ra những đánh giá và comment trên hệ thống. Đây vẫn được tính là các đánh giá/comment hợp lệ.

6. Quy định về những hàng hóa bị cấm/hạn chế vận chuyển
Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đ ã hiểu  ý rằng  sẽ không vận chuyển các hàng hóa bị cấm và hạn chế lưu thông, bao gồm nhưng không giới hạn các loại hàng hóa sau:
6.1. Các Hàng Hóa bị cấm vận chuyển:
6.1.1 Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
6.1.1 Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
6.1.3 Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh;
6.1.4 Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm;
6.1.5 Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
6.1.6 Các loại pháo;
6.1.7 Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
6.1.8 Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
6.1.9 Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;
6.1.10 Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
6.1.11 Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;
6.1.12 Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;
6.1.13 Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;
6.1.14 Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
6.1.15 Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;
6.1.16 Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
6.1.17 Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
6.1.18 Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
6.1.19 Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole;
6.1.20 Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
6.1.21 Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
6.1.22 Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí;
6.1.21 Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
6.1.22 Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;
6.1.23 Rượu các loại;
6.1.24 Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu;
6.1.25 Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu.
6.2. Các Hàng Hóa vận chuyển có điều kiện (có giấy phép lưu hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền):
6.2.1 Thuốc thú y, bảo vệ thực vật;
6.2.2 Sinh vật sống;
6.2.3 Thủy sản;
6.2.4 Giống cây trồng – vật nuôi;
6.2.5 Khoáng sản;
6.2.7 Phế liệu;
6.2.8 Phụ gia thực phẩm;
6.2.9 Hàng đông lạnh;
6.2.10 Đồ ăn, thức uống;
6.2.11 Xăng, dầu các loại;
6.2.12 Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp);
6.2.13 Các thuốc dùng cho người;
6.2.14 Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao;
6.2.15 Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật;
6.2.16 Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
6.2.17 Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép);
6.2.18 Nguyên liệu thuốc lá;
6.2.19 Các loại hàng hóa khác theo quy định của pháp luật.
7. Quyền của Khách Hàng
Quyền của Khách Hàng khi đăng ký và sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng của SmartShip:
7.1. Khách Hàng được SmartShip bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định về Bảo mật thông tin Kháchh Hàng của SmartShip;
7.2. Khách Hàng được quyền từ chối Dịch Vụ hoặc sử dụng Ứng Dụng mà không cần đưa ra lý do;
7.3. Khách Hàng chỉ có thể truy cập Dịch Vụ bằng cách sử dụng phương tiện được cho phép. Khách Hàng có trách nhiệm kiểm tra để đảm bảo rằng Khách Hàng tải về đúng Ứng Dụng cho thiết bị của mình. SmartShip không chịu trách nhiệm nếu Khách Hàng không có thiết bị di động tương thích hoặc nếu Khách Hàng tải về sai phiên bản Ứng Dụng cho thiết bị di động của mình. SmartShip có quyền chấm dứt Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho phép.
8. Nghĩa vụ của Khách Hàng
Ngoài những trách nhiệm ràng buộc trên, cùng với việc sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng:
8.1. Khách Hàng sẽ cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của SmartShip khi đăng ký và trong suốt quá trình sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch vụ;
8.3. Trong trường hợp Khách Hàng mất điện thoại hoặc thay đổi số điện thoại đăng ký Tài Khoản Khách Hàng có nghĩa vụ thông báo cho CSKH của SmartShip để SmartShip tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp Khách Hàng quản lý quá trình sử dụng Dịch Vụ của mình. SmartShip sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp Khách Hàng không thông báo cho SmartShip dẫn đến việc có bên thứ ba sử dụng Tài Khoản đó của Khách Hàng để thực hiện Yêu Cầu;
8.4. Khách Hàng sẽ không làm trung gian thực hiện Dịch Vụ cho bên thứ ba bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn việc đứng ra yêu cầu Dịch Vụ trên Ứng Dụng cho các bên trong giao dịch mà mình không phải là chủ thể của một trong các bên….;
8.5. Khách Hàng sẽ không ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao Tài Khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ;
8.6. Khách Hàng sẽ không sử dụng Tài Khoản không phải của mình để yêu cầu thực hiện Dịch Vụ;
8.7. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ hàng hóa mà mình yêu cầu Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện Dịch Vụ;
8.8. Khách Hàng có thể sẽ phải sẽ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi yêu cầu Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện Dịch Vụ;
8.9. Khách Hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng nhằm mục đích trái pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi, yêu cầu vận chuyển hoặc lưu trữ bất kỳ hàng hóa bị pháp luật cấm;
8.10. Khách Hàng đồng ý chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mà mình cung cấp hoặc bổ sung khi khởi tạo Yêu Cầu;
8.11. Khách Hàng sẽ không tạo Yêu Cầu sau đó không đồng ý sử dụng Dịch Vụ sau khi Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ đã đến địa điểm theo thỏa thuận;
8.12. Khách Hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng để gây phiền toái hoặc làm khó Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ cũng như SmartShip;
8.13. Khách Hàng không được cố tình bôi nhọa danh dự, vu khống, hoặc bịa đặt những điều làm tổn hại đến danh dự, uy tín của SmartShip cũng như Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ;
8.14. Khách Hàng sẽ không cố tình gây thiệt hại cho Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào.
8.15. Khách Hàng sẽ cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác về thông tin người nhận hàng hóa để Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ liên hệ và giao hàng;
8.16. Khách Hàng sẽ không sao chép, sử dụng các thông tin, nội dung trên Ứng Dụng của SmartShip mà không có sự cho phép bằng văn bản của SmartShip;
8.17. Khách Hàng sẽ thanh toán Cước Phí cho Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ theo đúng Bảng Cước Phí và thỏa thuận của SmartShip;
8.18. Khách Hàng sẽ không cùng Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ hoặc bên thứ ba bằng bất kỳ phương thức nào có những hành vi gây phương hại cho các Ứng Dụng cũng như chất lượng Dịch Vụ trên Ứng Dụng của SmartShip.
8.20. KH phải kiểm tra và xác nhận thông tin về shipper tới chở hàng của mình. Smartship khuyến khích Khách Hàng xác nhận thông tin đối tác trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào.

Trong trường hợp Khách Hàng vi phạm hoặc SmartShip nhận thấy Khách Hàng có dấu hiệu vi phạm, SmartShip có quyền ngay lập tức đóng Tài Khoản của Khách Hàng mà không cần phải lấy ý kiến hay được sự đồng ý của Khách Hàng hoặc bên thứ ba nào khác. Đồng thời, SmartShip có quyền quyết định đồng ý cho Khách Hàng được tái đăng ký Tài Khoản mới sau khi vi phạm các quy định trên hay không.
9. Cước phí Dịch Vụ và thanh toán
Khi Khách Hàng tải Ứng Dụng của SmartShip về thiết bị điện thoại có kết nối internet của mình sẽ không tốn bát kỳ chi phí nào. Để Khách Hàng hiểu rõ, ngoài cước phí phải trả cho Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng thì Khách Hàng sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.
Cước phí thực hiện Dịch Vụ (“Cước Phí”) (nếu có) sẽ được SmartShip cung cấp và công bố công khai trên Website hoặc Ứng Dụng của SmartShip. Bên cạnh đó, Khách Hàng sẽ được SmartShip cập nhật bảng Cước Phí liên quan trước khi hoàn tất Yêu Cầu. Bảng Cước Phí này có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm. SmartShip không quan tâm giữa Khách Hàng và Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ có thỏa thuận nào khác liên quan đến Cước Phí, SmartShip chỉ căn cứ vào Bảng Cước Phí đã thỏa thuận với Khách Hàng khi Khách Hàng tạo Yêu Cầu để đề nghị thanh toán.
Thời gian thanh toán: Tùy vào thỏa thuận với Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, Khách Hàng sẽ thanh toán ngay sau khi Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện hoàn tất Dịch Vụ và đã xác nhận với Khách Hàng hay trước khi cung cấp Dịch Vụ.

10.  Bảo mật thông tin Khách Hàng
SmartShip đảm bảo giữ bí mật thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Ứng Dụng, cụ thể:
10.1.  SmartShip sẽ không cung cấp thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Ứng Dụng của SmartShip, trừ trường hợp Khách Hàng vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc giao hàng cấm, vi phạm điều khoản thanh toán với Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.
10.2. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng được công khai trên Ứng Dụng khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng của SmartShip, chi tiết như sau:
-  Mục đích thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng:

- Phạm vi sử dụng thông tin: Sử dụng trong phạm vi phục vụ cho việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng.
- Thời gian lưu trữ thông tin: trong vòng mười hai (12) tháng kể từ thời điểm Khách Hàng ngưng sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng.
- Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: SmartShip, Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, cơ quan có thẩm quyền.
- Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Ứng Dụng, Khách Hàng có thể chỉnh sửa trực tiếp trên phương tiện đã đăng ký sử dụng Ứng Dụng hoặc liên hệ với CSKH của SmartShip để được hướng dẫn cụ thể.
10.3. Khi SmartShip cần sử dụng, chia sẻ thông tin của Khách Hàng với bên thứ ba:
- SmartShip sẽ gửi email hoặc tin nhắn cho Khách Hàng để Khách Hàng xác nhận có đồng ý cho SmartShip sử dụng các thông tin trên không.
- Khi Khách Hàng đồng ý sẽ phản hồi qua email hoặc tin nhắn cho SmartShip.
- Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được tin nhắn, nếu Khách Hàng không phản hồi, SmartShip mặc nhiên hiểu là Khách Hàng đã từ chối đề nghị trên.
- Khách Hàng có quyền gửi email hoặc văn bản khiếu nại trường hợp SmartShip sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng mà chưa được Khách Hàng đồng ý.
- Trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, SmartShip sẽ xem xét xử lý khiếu nại của Khách Hàng, SmartShip sẽ đền bù thiệt hại cho Khách Hàng do hành vi của mình gây ra, trừ trường hợp việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin được thực hiện trong các trường hợp bên dưới.
10.4. Các trường hợp SmartShip có thể sử dụng thông tin của Khách Hàng mà không cần được sự đồng ý trước của Khách Hàng:
- Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;
- Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;
- Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng dịch vụ trên môi trường mạng.
- SmartShip cam kết sẽ sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:

10.5. Khách Hàng có quyền yêu cầu SmartShip kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Việc yêu cầu được thực hiện bằng email hoặc văn bản.
10.6. SmartShip sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách Hàng khi được yêu cầu hoặc SmartShip sẽ cung cấp cho Khách Hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.
11. Quảng cáo
Cùng với việc tải Ứng Dụng và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng sẽ nhận các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng qua tin nhắn SMS, email, bao gồm nhưng không giới hạn các tin nhắn quảng cáo về việc cập nhật thêm dịch vụ trên Ứng Dụng, tích lũy điểm, tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng, các chương trình khuyến mãi trong tháng của SmartShip.
12. Giới hạn trách nhiệm
Ngoài các trách nhiệm cụ thể đã được thông tin, cùng với việc tải Ứng Dụng và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đã hiểu rõ rằng:
12.1. Các thông tin, chính sách, dịch vụ được công bố trên Website và/hoặc Ứng Dụng chỉ mang tính chất thông tin tham khảo để Khách Hàng quyết định sử dụng Dịch Vụ.
12.2. SmartShip sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho điện thoại của Khách Hàng do việc sử dụng Website hoặc tải Ứng Dụng gây ra, cũng như thiệt hại do phần mềm độc hại, virus, các thiệt hại về việc không thể truy cập được các trang thông tin liên lạc khác hoặc phương tiện điện thoại của Khách Hàng bị chậm…
12.3. Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ chịu trách nhiệm chính về quá trình và chất lượng của Dịch Vụ được yêu cầu thông qua việc sử dụng Ứng Dụng. Trong mọi trường hợp SmartShip không chịu trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc cung cấp Dịch Vụ của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ hoặc bất kỳ hành động, thái độ và/hoặc sơ suất nào từ Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.