Tin tức

Thông báo bảo trì
Ngày đăng: 11-06-2021 | 02:51 PM | 910 đã xem

Do thay Facebook thay đổi chính sách về việc quét thông tin trên các nhóm. Điều đó ảnh hưởng đến việc quét đơn trên ứng dụng SmartShip.

Do vậy chúng tôi bắt buộc phải tạm dừng để bảo dưỡng và thay đổi để phục vụ cộng đồng Shipper được tốt hơn.

Thời gian dự kiến 3 ngày từ 11/06/2021 - 14/06/2021.

Tất cả các tài khoản đã nâng cấp trong thời gian này sẽ được cộng bù sau khi bảo trì xong.

Rất tiếc vì sự cố này.