Tin tức

Chia sẻ nâng cấp TK VIP SHIPPER
Ngày đăng: 03-11-2016 | 10:57 AM | 13185 đã xem

Sử dụng ứng dụng SmartShip để săn đơn, chốt đơn hàng một cách đơn giản. Nghề Shipper sẽ thật dễ dàng khi sử dụng ứng dụng SmartShip.

Mỗi 1 lần giới thiệu thành công, cả hai TK SHIPPER đều được nâng cấp VIP thêm 1 ngày. Mỗi mã được giới thiệu tối đa 10 người. Mỗi người chỉ được nạp 1 lần duy nhất.

1. Giới thiệu người bạn bè, đồng nghiệp SHIPPER cùng cài đặt APP săn đơn SmartShip

2. Chia sẻ mã của mình cho họ.

3. Tắt ứng dụng bật lại để cập nhật TK VIP